Ένα “άσχημο” φρούτο δεν είναι απαραίτητα και μη ποιοτικό