συμβουλευτική εξ αποστάσεως

  • email coaching
  • τηλεφωνική υποστήριξη
  • διατροφική υποστήριξη για 1 μήνα
  • διατροφική υποστήριξη μακροπρόθεσμη

Αποκλειστικά email coaching

Διατροφικές συμβουλές για ειδικές περιπτώσεις (παθολογικές καταστάσεις, διατροφικές ανεπάρκειες, εγκυμοσύνη ή θηλασμός, αθλητές)

Διατροφική υποστήριξη για 1 μήνα

Αρχική συνεδρία διάρκειας 45′ και δεκαπενθήμερο πλάνο διατροφής

Συνεδρία επανελέγχου διάρκειας 30′ και δεκαπενθήμερο πλάνο διατροφής

2 ενδιάμεσες σύντομες κλήσεις

Δίκτυο υποστήριξης μέσω mail / skype / τηλεφώνου

Αποκλειστικά τηλεφωνική υποστήριξη

(ή μέσω skype)

Διατροφικές συμβουλές για ειδικές περιπτώσεις (παθολογικές καταστάσεις, διατροφικές ανεπάρκειες, εγκυμοσύνη ή θηλασμός, αθλητές)

Διάρκεια 60′

Μακροπρόθεσμη διατροφική υποστήριξη

Για όσους στοχεύουν σε μεγάλες αλλαγές που θα χρειαστούν χρόνο

Παρόμοια δομή με αυτή του 1 μήνα

Οικονομικό πακέτο