Ο χώρος

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Επιστημονικά τεκμηριωμένη

Ο χώρος του γραφείου

Ο ανακαινισμένος χώρος του γραφείου είναι κατάλληλος για πραγματοποίηση ατομικών ή ομαδικών συνεδριών και περιλαμβάνει ξεχωριστό χώρο για πραγματοποίηση σωματομετρήσεων.

Scroll to Top