Για την μείωση αλατιού χρειάζεται προσοχή και στις κρυφές πηγές του