Ένα ‘άσχημο’ φρούτο δεν είναι απαραίτητα και μη ποιοτικό